Informacje o mieście

mieszkańców

kilometrów kwadratowych powierzchni

Kielce – stolica województwa świętokrzyskiego, położona w Górach Świętokrzyskich, nad rzeką Silnicą. Stanowi regionalne centrum gospo- darcze, naukowe, kulturalne oraz wystawienniczo-targowe.

Kielce – Warszawa:

km

Kielce – Kraków:

km

Kielce – Łódź:

km

Kielce – Katowice:

km

Obiekty sportowe

Kielce są prężnie działającym ośrodkiem sportowym posiadającym nowo- czesną infrastrukturę sportową pozwalającą na zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz promowania postaw służących poprawie zdrowia i sprawności zycznej. Jednym z ważniejszych elementów decydujących o upowszechnianiu kultury zycznej i wysokim poziomie sportu jest baza urządzeń sportowych i rekre- acyjnych. Miejską bazę obiektów sportowych stanowią obiekty administro- wane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, obiekty szkolne jak również ogólnodostępne boiska osiedlowe i tereny rekreacyjne.

Hala Legionów

To największa hala sportowa w Kielcach o pojemności do 4200 miejsc siedzących. Jest to ósmy co do wielkości tego typu obiekt w kraju. Przeznaczona jest do organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych a także kulturalno-rozrywkowych. Ale przede wszystkim jest to obiekt, na którym rozgrywane są mecze najwyższych lig: piłki ręcznej i piłki siatkowej. Trzy pozostałe hale to: Hala Sportowa przy ul.Krakowskiej i ul.Warszawskiej oraz Hala Widowiskowo-Sportowa.

Hala Sportowa Politechniki Świętokrzyskiej

Hala Sportowa Politechniki Świętokrzyskiej została oddana do użytku w 2010 roku. Obiekt ma 3400 metrów kwadratowych powierzchni, w tym 1700 metrów kwadratowych z przeznaczeniem pod boiska sportowe – do piłki ręcznej, siatkowej i koszykówki. Na widowni jest 500 miejsc siedzących.